Zakład Usług Technicznych "ZUT" s.c.

Nadzór i doradztwo inwestycyjne

Zakres opracowań wykonywanych dla klientów, zapewnia właściwą pomoc na każdym etapie przygotowania i realizacji inwestycji:
 • nadzory budowlane
 • ekspertyzy i opinie budowlane
 • przeglądy budynków (okresowe: roczne, pięcioletnie)
 • wyceny nieruchomości
 • wykonanie wycen maszyn i urządzeń
 • przygotowanie obiektów do odbioru - pozwolenia na użytkowanie (PIP, SANEPID, Państwowa Straż Pożarna)
 • doradztwo techniczne
 • analiza możliwości wykorzystania terenu dla przyjętych założeń
 • postępowanie na etapie uzyskania warunków technicznych i decyzji o warunkach zabudowy
 • plany zagospodarowania
 • projekty urządzenia i uzbrojenia terenu
 • wykonywanie świadectw i charakterystyk energetycznych budynków
 • wykonywanie audytów energetycznych (potrzebnych do decyzji o podjęciu termomodernizacji z wyliczeniem efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia)
 • plany bioz
 • opinie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn
 • kosztorysowanie robót budowlanych
 • pomiary instalacji elektrycznych w tym odgromowych
 • ocena skuteczności wentylacji
 • reprezentowanie inwestora w urzędach
 • zarządzenie nieruchomościami