Laboratorium Ochrony Środowiska i Warunków Pracy

LABORATORIUM WYKONUJE:
 • Pomiary środowiska pracy w zakresie:
  • substancji szkodliwych dla zdrowia w powietrzu pomieszczeń przemysłowych wraz z oceną narażenia zawodowego pracowników.
  • zapylenia na stanowiskach pracy z uwzględnieniem zawartości wolnej krystalicznej krzemionki.
  • poziomu hałasu.
  • drgań mechanicznych oddziaływujących na organizm człowieka przez kończyny górne.
  • drgań mechanicznych o działaniu ogólnym na organizm człowieka.
  • oświetlenia światłem elektrycznym charakteryzowanym przez natężenie i równomierność oświetlenia.
  • mikroklimatu gorącego, zimnego i umiarkowanego.
 • Badania zanieczyszczeń przemysłowych emitowanych do atmosfery
 • Analizy fizyko-chemiczne ścieków przemysłowych i komunalnych (w tym wód opadowych i osadów ściekowych)
 • Badania właściwości fizycznych próbek :ścieków ,gleb, osadów.
 • Pomiary i oceny wydatku energetycznego
 • Badania i oceny skuteczności wentylacji
 • Pomiary poziomu hałasu przemysłowego emitowanego do środowiska

Dokument dla klientów dostarczających próbki do badań - parametry poboru i transportu dostarczanych próbek do analiz.


Gwarantujemy szybki termin wykonania usługi i konkurencyjne ceny.