Laboratorium Ochrony Środowiska i Warunków Pracy

Badania środowiskowe

  • Przeglądy ekologiczne;
  • Raporty o oddziaływaniu na środowisko
  • Operaty wodnoprawne
  • pozwolenia zintegrowane i sektorowe
  • wnioski o uzyskanie pozwolenia na wprowadzenie substancji do powietrza
  • operaty akustyczne
  • dokumentacja w zakresie gospodarki odpadami
  • naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
  • naliczanie opłat produktowych